PERCUSSIÓ HISTÒRICA

Per a intèrprets de música antiga i tradicional

Aquest tambor pot ser realitzat en diversos diàmetres i altures. També disponible amb cèrcol de fusta, en la línia dels tambors militars medievals europeus.

Ensemble Protempore – Alfonso X El Sabio – “Como poden per sas culpas” (cantiga 166) Ensemble Protempore Ensemble Protempore

Renaissance Music in a Castle. Ancient Music in the Loire Valley