ENTORN ACTIU

JORNADES I CURSOS DE TORNERIA EN FUSTA

Sota la marca Entorn Actiu, en Pedro Manceras organitza tallers (una jornada) i cursos (diverses jornades) de torneria en fusta ja sigui per particulars o grups (famílies, entitats...) o adreçats al camp de l’educació, des de diferents perspectives formatives.

 • Formació de formadors: mestres de tecnologia i d’altres.
 • Formació d’alumnes: etapa de secundària i batxillerat.
 • Formació d’alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Formació d’adults: ampliació de coneixements i temps lliure

On?
El taller està situat a la comarca de l’Alt Empordà (Girona) en plena naturalesa i amb un entorn ideal per a iniciar-se en el mon del tornejat en fusta.

També es pot realitzar el curs o taller en l'escola o instal·lacions del client. El taller disposa de maquinària lleugera i tot el necessari per a realitzar satisfactòriament l'activitat allà on convingui.

Oferta

 • El curs  va a càrrec d'en Pedro Manceras, mestre de taller amb més de 30 anys d'experiència com a formador de nois i adults.
 • Si el volum del curs ho requereix, incorporació de formadors ajudants.
 • Material de seguretat i protecció. Treball sense risc, treball segur.
 • Maquinària d’última tecnologia, utillatge i material fungible.

CursosModalitats

 • Adreçats a adults: sense límit d’edat i estucturats en tres nivells: iniciació, intermedi i avançat. Es fan en el taller a calendari pactat (en laborables o festius).
 • Adreçat a entitats: adults o joves de qualsevol edat (a partir de 12 anys). L'estructura del curs és la mateixa però en aquest cas es pot realitzar en les instal·lacions pròpies de l'entitat.
 • Personal docent: dirigit a professors de tecnologia que vulguin incoporar aquesta activitat.
 • Alumnes: de secundària o batxillerat, com a complement pràctic de les àrees tecnològiques.

MÉS INFORMACIÓ?

CURSOS I JORNADES DE TORNERIA EN FUSTA
ENTORN ACTIU
Pedro Manceras

Telèf: 618 324 388
Canelles
Navata (Girona)

percussio@decuencos.com