DECUENCOS

La major part de les fustes utilitzades per Percussió decuencos són de proximitat, i totes d'un consum controlat i amb un absolut respecte al bosc.

Exigència de qualitat

Pedro Manceras Hernández és el mestre artesà que està després de Percussió decuencos i amb ell les seves mans, la seva experiència, el seu saber fer i la seva gran exigència personal de qualitat. Cada un dels instruments els realitza al taller tenint com a principal objectiu satisfer les necessitats i preferències del músic. L'elaboració no és ràpida (ni ell vol que ho sigui), dedica a cada instrument el temps necessari per al seu òptim acabat.

A diferència dels instruments de factura industrial que inunden el mercat, qualsevol de les etapes de la fabricació dels instruments de Pedro Manceras s'ha realitzat acuradament al seu taller, comptant amb els millors materials i fustes. Tot el procés de construcció de l'instrument és totalment artesanal, realitzat íntegrament al seu taller unitat a unitat, respectant l'ofici tradicional, amb fustes de producció local i sense fer servir cap tipus de vernís o tint perjudicial per al medi ambient.

D'aquesta manera ell ofereix:

  • Caixes de percussió

    de fusta massissa, muntades en quatre peces, enfilades i encolades en sentit vertical, el que millora la seva resposta i so.

  • TamboRS PER A MÚSICA ANTIGA

    en fusta laminada de doble capa el que garanteix una òptima resistència a la deformació per tensió. Per embellir els tambors, aquests compten a més amb un xapat extern de fusta natural i estan acabats únicament amb olis i vernissos naturals.

El model de treball del luthier Pedro Manceras es basa en la relació directa amb el músic. L'instrument es construirà amb les particularitats que el propietari hagi especificat i, si les mesures o fustes estàndards no són les desitjades, pot adaptar o desenvolupar qualsevol idea que el músic necessiti.